NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PT NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦU GIẤY

CHỦ TÀI KHOẢN: PHẠM THỊ NGUYỆT YẾN 
SỐ TÀI KHOẢN: 1507205642122

  • Giới thiệu về Nhạc cụ Music Talent
  • Hướng Dẫn Chọn Mua Đàn Piano
  • Nhà máy sản xuất đàn piano Yamaha
  • Chương trình Sonata Ánh trăng - TT Music Talent trên kênh truyền hình H2
  • Trung tâm Music Talent trên kênh truyền hình H1
https://www.facebook.com/nhaccumusictalent/