Trống Conga - Bongo

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Trống Conga - Bongo
Giá sản phẩm : 4,500VNĐ
Hãng sản xuất : HÃNG KHÁC
Bảo hành :
Khuyến mãi :


Trống Jazz Tama

Giá:

8,000,000 VNĐ

Trống Jazz Peavey

Giá:

7,000,000 VNĐ

Jumber Drum

Giá:

1,700 VNĐ

  • Giới thiệu về Nhạc cụ Music Talent