Trống Conga - Bongo

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Trống Conga - Bongo
Giá sản phẩm : 4,500VNĐ
Hãng sản xuất : HÃNG KHÁC
Bảo hành :
Khuyến mãi :


Trống Jazz Tama

Giá:

8,000,000 VNĐ