đàn piano điện


Đàn Piano điện Yamaha P302
  
-10%
YAMAHA
9,000,000₫ 10,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha P95S
  
-14%
YAMAHA
9,000,000₫ 10,500,000₫
Đàn Piano điện Yamaha SCLP 320
  
-5%
YAMAHA
18,000,000₫ 19,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Upright DUP 7
  
-8%
YAMAHA
23,000,000₫ 25,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 151
  
-6%
YAMAHA
16,000,000₫ 17,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 161
  
 
YAMAHA
15,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 163
  
 
YAMAHA
27,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 223
  
-9%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,500,000₫
Đàn Piano điện Kawai PW 700
  
-13%
KAWAI
10,000,000₫ 11,500,000₫
Đàn Piano Roland HP 230
  
-10%
KHÁC
14,000,000₫ 15,500,000₫
ĐÀN PIANO YAMAHA CLAVINOVA CLP 330
  
-7%
YAMAHA
25,000,000₫ 27,000,000₫
ĐÀN PIANO YAMAHA CLAVINOVA CLP 330
  
 
YAMAHA
20,000,000₫
Ghế đàn piano điện
  
-20%
KHÁC
400,000₫ 500,000₫
Piano điện Kawai PW 1000
  
-21%
KAWAI
13,500,000₫ 17,000,000₫
Piano điện Kawai PW 950
  
-29%
KAWAI
11,300,000₫ 16,000,000₫
Piano điện Yamaha Clavinova CLP 130
  
-26%
KHÁC
12,500,000₫ 17,000,000₫
Piano điện Yamaha Clavinova CLP 240
  
-33%
YAMAHA
13,500,000₫ 20,000,000₫
Piano Yamaha CLP 440
  
-7%
YAMAHA
26,000,000₫ 28,000,000₫
Yamaha Arius YDP 143
  
-12%
YAMAHA
22,000,000₫ 25,000,000₫

 

Yamaha YDP 103
  
 
YAMAHA
16,500,000₫
ĐÀN PIANO YAMAHA CLP 511
  
 
YAMAHA
13,000,000₫
ĐÀN PIANO YAMAHA YDP 123
  
 
YAMAHA
13,000,000₫
Dây guitar Classic Alice A106
  
 
Đàn Piano điện Yamaha Arius YDP 321
  
-9%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,500,000₫

 

Đàn Piano điện Yamaha YDP 140
  
-6%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,000,000₫

 

 

Đàn Piano điện Yamaha YDP S51
  
-13%
YAMAHA
13,000,000₫ 15,000,000₫

 

 

Đàn Piano điện Casio PX 720
  
-10%
KHÁC
9,000,000₫ 10,000,000₫
Đàn Piano điện Casio PX 760
  
 
KHÁC
16,000,000₫
Đàn Piano điện Dynatone DPP 510
  
-19%
DYNATONE
11,000,000₫ 13,500,000₫
Đàn Piano điện Dynatone DPR 1650
  
-11%
DYNATONE
16,000,000₫ 18,000,000₫
Đàn Piano điện Dynatone SLP 50
  
-3%
DYNATONE
14,500,000₫ 15,000,000₫
ĐÀN PIANO ĐIỆN KAWAI CA 1000GP
  
-5%
KAWAI
20,000,000₫ 21,000,000₫
Đàn piano điện Kawai CA12
  
-9%
KAWAI
15,000,000₫ 16,500,000₫
Đàn Piano điện Kawai ES 1
  
-18%
KAWAI
7,000,000₫ 8,500,000₫

 

Đàn Piano điện Kawai L1
  
-26%
KAWAI
7,000,000₫ 9,500,000₫
Đàn Piano điện Kawai LA3
  
-13%
KAWAI
13,000,000₫ 15,000,000₫
Đàn Piano điện Kawai PW 500
  
-18%
YAMAHA
7,000,000₫ 8,500,000₫
Đàn Piano điện Kawai PW 920
  
-14%
KAWAI
12,000,000₫ 14,000,000₫
Đàn Piano điện KORG C-6500
  
-11%
KHÁC
12,500,000₫ 14,000,000₫
Đàn Piano điện Korg C320
  
-10%
KHÁC
13,000,000₫ 14,500,000₫
Đàn piano điện KORG C320
  
-8%
KHÁC
12,000,000₫ 13,000,000₫
Đàn Piano điện Korg C520
  
-11%
KHÁC
17,000,000₫ 19,000,000₫
Đàn Piano điện Korg C6500
  
-4%
KHÁC
12,500,000₫ 13,000,000₫

 

Đàn Piano điện mới Dynatone SLP 150
  
-9%
DYNATONE
14,500,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Roland Digital HP7S-GP
  
-24%
KHÁC
15,200,000₫ 20,000,000₫
Đàn Piano điện ROLAND HP 1800V
  
-14%
KHÁC
12,000,000₫ 14,000,000₫
Đàn Piano điện Roland HP 205
  
-14%
YAMAHA
15,000,000₫ 17,500,000₫
Đàn Piano điện Roland HP 2700
  
-15%
KHÁC
11,000,000₫ 13,000,000₫
Đàn Piano điện ROLAND HP 2800
  
-13%
KHÁC
10,500,000₫ 12,000,000₫
Đàn Piano điện Roland HP 2880
  
-16%
KHÁC
13,000,000₫ 15,500,000₫
Đàn Piano điện Roland HP 302
  
-5%
KHÁC
18,000,000₫ 19,000,000₫
Đàn Piano điện ROLAND HP 330
  
-7%
KHÁC
14,000,000₫ 15,000,000₫
Đàn Piano điện Roland HP 800
  
-10%
KHÁC
9,000,000₫ 10,000,000₫
Đàn Piano điện Roland KR 375
  
 
KHÁC
15,000,000₫
Đàn Piano điện TECHNICS PX 105
  
 
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 154
  
-7%
YAMAHA
13,000,000₫ 14,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 158
  
-10%
YAMAHA
14,000,000₫ 15,500,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 230
  
-8%
YAMAHA
18,000,000₫ 19,500,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 411
  
 
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 550
  
-6%
YAMAHA
8,500,000₫ 9,000,000₫

 

Đàn Piano điện Yamaha CLavinova CLP 711
  
 

 

 

Đàn Piano điện ROLAND HP 5
  
-12%
KHÁC
15,000,000₫ 17,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 840
  
-6%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CLP 911
  
-9%
YAMAHA
14,500,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP 107
  
-17%
YAMAHA
19,200,000₫ 23,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP 55
  
-18%
YAMAHA
9,000,000₫ 11,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP 96
  
-3%
YAMAHA
17,500,000₫ 18,000,000₫
Đàn piano điện Yamaha CLP 120
  
-7%
YAMAHA
14,000,000₫ 15,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 150
  
-6%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 270
  
-11%
YAMAHA
24,000,000₫ 27,000,000₫

 

Đàn Piano điện Yamaha CLP 280
  
-5%
YAMAHA
21,000,000₫ 22,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 320M
  
-9%
YAMAHA
20,000,000₫ 22,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 330C
  
 
Đàn Piano điện Yamaha CLP 440
  
-4%
YAMAHA
26,000,000₫ 27,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 860
  
-7%
YAMAHA
14,000,000₫ 15,000,000₫
Đàn Piano Điện Yamaha CLP 920
  
-8%
YAMAHA
12,000,000₫ 13,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 930
  
-7%
YAMAHA
13,000,000₫ 14,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CLP 970
  
-8%
YAMAHA
18,000,000₫ 19,500,000₫
ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP-S408
  
 

 

Đàn Piano điện Yamaha CVP 103
  
-9%
KHÁC
14,500,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CVP 201
  
-6%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CVP 92
  
-12%
YAMAHA
15,000,000₫ 17,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha CVP 94
  
-7%
YAMAHA
14,000,000₫ 15,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha DGP 1
  
-7%
YAMAHA
25,000,000₫ 27,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha DUP 1
  
-5%
YAMAHA
19,000,000₫ 20,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha DUP 10
  
-10%
YAMAHA
19,000,000₫ 21,000,000₫
Đàn Piano Điện Yamaha DUP 20
  
-8%
YAMAHA
22,000,000₫ 24,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha DUP 5
  
-10%
YAMAHA
18,000,000₫ 20,000,000₫

 

Đàn Piano điện Yamaha P 120
  
-13%
YAMAHA
10,000,000₫ 11,500,000₫
Đàn Piano điện Yamaha P302
  
-10%
YAMAHA
9,000,000₫ 10,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha P95S
  
-14%
YAMAHA
9,000,000₫ 10,500,000₫
Đàn Piano điện Yamaha SCLP 320
  
-5%
YAMAHA
18,000,000₫ 19,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha Upright DUP 7
  
-8%
YAMAHA
23,000,000₫ 25,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 151
  
-6%
YAMAHA
16,000,000₫ 17,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 161
  
 
YAMAHA
15,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 163
  
 
YAMAHA
27,000,000₫
Đàn Piano điện Yamaha YDP 223
  
-9%
YAMAHA
15,000,000₫ 16,500,000₫

 

Đàn Piano điện Yamaha YDP S51
  
-13%
YAMAHA
13,000,000₫ 15,000,000₫

 

 

 

 

 

 


  • Giới thiệu về Nhạc cụ Music Talent
  • Hướng Dẫn Chọn Mua Đàn Piano
  • Nhà máy sản xuất đàn piano Yamaha
  • Chương trình Sonata Ánh trăng - TT Music Talent trên kênh truyền hình H2
  • Trung tâm Music Talent trên kênh truyền hình H1
https://www.facebook.com/nhaccumusictalent/